Welkom op lusekelo.org

 

website van de Stichting Lusekelo Zambia
(lusekelo betekent "geluk" in de lokale taal)

Op deze website kunt u lezen over de activiteiten van de Stichting Lusekelo Zambia

 

doel van onze stichting is

het verbeteren van de levensomstandigheden in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking zelf door :
 

schooltjes te bouwen

kleine bedrijfjes te helpen opzetten

jonge studenten te helpen met ons studiefonds

op kleine schaal microkredieten te verschaffen
 

het motto hierbij is:

"If we all work together poverty will be swept away"

 

De Lusekelo Projecten vinden plaats 21 km voorbij de stad Mumbwa, drie uur rijden ten westen van Lusaka, de hoofdstad van Zambia.

Hieronder ziet u het logo van onze Stichting. Dit logo is getekend door Judy Tembo, leerkracht op de school vanaf het eerste uur.

De Lusekelo Women's Group, die het initiatief nam tot oprichting van de school, is helaas in 2007 opgeheven.

Het eerste gebouw van de Lusekelo Community School is gebouwd in 2004.

Een schooltje bestaande uit twee lokalen en een kantoortje/bergruimte.

Sinds er in 2007 ook een huis voor een leerkracht en een waterpomp (2006) op het terrein van de school zijn gerealiseerd, heeft de plaatselijke inspecteur van onderwijs een door de overheid betaalde leerkracht gestuurd en wordt de school inmiddels bezocht meer dan 500 leerlingen.

Het tweede schoolblok kon inmiddels gebouwd worden door een donatie van het Anton Jurgens Fonds.(Gereed in dec. 2009)

Voor de bouw van het derde schoolblok ontvingen wij fondsen van het Eureko Achmea Fonds. Medio 2010 was ook dit gebouw klaar.

Na schenkingen door een aantal andere fondsen werd in november 2012 het vierde schoolblok in gebruik genomen.

 

 

 

Rekeningnummer van de stichting:

 

NL87 RABO 038 37 85 294

 

t.n.v Stichting Lusekelo Zambia

 

 

ANBI geregistreerd{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

Vanaf 1 januari 2008 is onze Stichting Lusekelo Zambia aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). In januari 2013 werd deze registratie geprolongeerd.

Instellingen die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Ook zijn donaties aan een ANBI - geregistreerde instelling aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels)

Subscribe to Welkom op lusekelo.org RSS