Op het linker kaartje ziet u waar Zambia ligt en op het rechter kaartje ligt Mumbwa in het midden van de cirkel.
In de buurt van Mumbwa, op 20 km tenwesten ervan in Chief Mulendema's District ligt de village waar de Lusekelo projecten te vinden zijn.       

 

  

Bij onze laatste acties worden wij gesteund door Wilde Ganzen

Het Anton Jurgens Fonds, de Eureko Achmea Foundation,  Ver. Trein 8.28 H.IJ.S.M. , Stichting Estia, het Derde Wereld Fonds Atos Origin en organisaties die niet met name genoemd willen worden, alsmede de Gemeente Bussum en ZWO Hilversum hebben een belangrijke bijdrage geleverd.
 


Nieuwsbrief augustus 2018

 
Hoe gaat het op de Lusekelo School in Zambia?
Nieuwsbrief aug. 2018
 
Van 5 tot en met 16 april waren Claudia de Raadt en ondergetekende weer op bezoek bij ons project in Zambia. 
We hadden drie hoofddoelen:                                                                                                   
1. We wilden zien hoe de school eruitzag en hoe hij functioneerde.
2. We wilden in contact komen met studenten die hun studiebeurs nog niet hadden terugbetaald.
3. We wilden met eigen ogen zien hoe het met de gezondheid van onze steun en toeverlaat Judy Tembo ging.
 
1.
Nadat we in 2014 de school tijdens een groot feest aan de overheid hadden overgedragen, waren we heel erg benieuwd om te zien hoe het daar nu ging. Onze stoutste verwachtingen werden overtroffen! 
  • De school wordt inmiddels bezocht door meer dan 1000 leerlingen!
  • We kregen een certificaat te zien waarop door het ministerie werd verklaard dat deze school vorig jaar november het predicaat “excellente school” had verkregen. Hierdoor kwam de school in aanmerking voor verschillende speciale voorzieningen, zoals een klassenbibliotheek voor elke klas. Iets unieks in Zambia! Ook geldt de school als beste school in de hele regio. Zowel de voorzieningen als de leerresultaten. Daarom zijn ze voorbeeldschool en komen er regelmatig mensen van andere scholen kijken.
  • Op bezoek bij de inspecteur van onderwijs wist hij ons te vertellen, dat de overheid van plan is deze school in de toekomst uit te breiden met de bovenbouw van een middelbare school. Nu is het nog een school met grade 1 t/m grade 9 en dan zal er nog grade 10, 11 en 12 worden toegevoegd. Omdat er veel leerlingen in de bovenbouw te ver weg zullen wonen, wordt dat een boarding school (de leerlingen kunnen in de week blijven slapen) Dit was de droom van de moeders die ons ooit gevraagd hebben te helpen!
 
2.
Met alle “wan” betalers uit ons studiefonds, op één na, hebben we contact gehad. Ze hebben opnieuw beloofd hun schulden af te lossen en zijn daar inmiddels mee begonnen!
 
3.
Een kleine week zijn we te gast geweest in huis bij Judy. Op de een of andere manier heeft ze veel pijn in haar heup. Dat gaat goed als ze zich fysiek in acht neemt. Haar man en kinderen helpen bij alles, wat je lang niet in altijd in andere gezinnen ziet. Haar man heeft af en toe werk als timmerman en verdient zo het nodige. 
Judy heeft ons vergezeld naar de schoolinspecteur. Omdat wij hem niet kenden, hebben we hem alles verteld over wat Judy voor ons heeft betekend. Dat zij in 10 jaar tijd voor ons meer dan € 300.000 heeft beheerd en uitgegeven en daarbij elke uitgegeven cent naar ons en heeft verantwoord. Daarvan was hij erg onder de indruk en wij hebben hem toen direct(!) gevraagd om Judy een baan te geven. Judy mag in december (dat is de maand waarin nieuwe banen in het onderwijs vergeven worden in Zambia) haar sollicitatie bij hem persoonlijk indienen!
Kortom het was een heerlijke reis en we kunnen terugzien op een geslaagd project.
 
Maar: twee weken geleden berichtte Judy ons het droevige bericht dat het huisje van David Maango was af/uitgebrand (Hij was de laatste van de vier onderwijzers voor wie wij, dank zij ZWO Hilversum en collectes in de Bethlehemkerk, de opleiding konden betalen en die afgelopen januari met goed gevolg eindexamen heeft gedaan). Dak en meubilair, alles verbrand. Ook al zijn schoolpapieren en diploma’s. Wij konden helpen met advies en geld om duplicaten te organiseren, maar voor een nieuw huisje (kosten € 1500) hebben we geen geld meer. Wie de hand over het hart wil strijken kan een donatie overmaken op NL87RABO0383785294 t.n.v. Stichting Lusekelo Zambia, met vermelding: huisje Maango
Het dak was van gras, zoals de meeste daken van dit soort huisjes. Nu heeft een buurman wat oude golfplaten uitgeleend om nog enigszins droog te kunnen zitten binnen. De muren staan op instorten volgens Judy, die deze foto heeft gemaakt.
Daarnaast een gelukkige David Maango met zijn vrouw en kind in 2014.
 

Het gehavende huisje van David MaangoDavid Maango met zijn vrouw en kind in 2014

 


Nieuwsbrief december 2016

NIEUWSBRIEF december 2016
Stichting LUSEKELO ZAMBIA
“if we all work together poverty will be swept away”
 
Zoals u gewend bent, krijgt u ook dit jaar een Nieuwsbrief.
 
 
De school
Mr. Maango, die jarenlang zonder een cent te verdienen heeft lesgegeven aan de Lusekelo School moest eerst zijn Middelbare School afmaken met een soort LOI- cursus (long distance learning), voordat hij naar een lerarenopleiding kon gaan. Dankzij giften van u hebben wij zijn opleiding kunnen betalen en het ziet ernaar uit dat hij in december 2017 gediplomeerd onderwijzer zal zijn. Een donateur heeft zelfs zijn bruidschat ‘lobola’ betaald. Op de foto zien we een gelukkige David die samen met vrouw en zoontje alle goede gevers hartelijk willen bedanken.
 
 
Chief Mulendema
Vanaf het begin hebben wij steeds een bezoek gebracht aan Chief Mulendema. De Honourable Chief van het gebied waar de school staat. De Chief was altijd zeer vereerd als de “Lusekelo Ladies’ hem een bezoekje

 kwamen brengen. Ook zijn drie vrouwen keken uit naar onze komst. Vooral de geschenken, (dat waren niet zomaar cadeautjes!) werden zeer op prijs gesteld. Natuurlijk ging er altijd iemand mee om te vertalen. Eerst was dat Hildah Munkanda, later Judy Tembo. In 2003 heeft Chief Mulendema een stuk grond als eigendom aan de Lusekelo Vrouwengroep geschonken. Op dit stuk grond staan nu 4 schoolgebouwen, 10 lerarenhuizen, 2 sportvelden, een waterpomp, groentetuin en vruchtboompjes. De officiële eigendomspapieren liggen in de kluis van de school. Chief Mulendema is op 11 september jl. overleden.
 
 
 
 
 
Government teachers en eindelijk een echt salaris!
Judy Tembo en haar vriendin Agatha Ngoma hebben afgelopen jaar hun officiële onderwijzers diploma gehaald. Nu zijn ze inmiddels bijna zover dat ze een officiële benoeming tot onderwijzeres bij de overheid krijgen. Voor ons zelf is dat een waar hoogtepunt! Beide dames hebben aan de wieg van de school gestaan. Zonder de nooit aflatende energie van Judy, was deze school er niet gekomen. De school draait volledig mee in het Zambiaanse onderwijssysteem en nu krijgen de dames binnenkort hun eigen salaris en zijn ze niet langer afhankelijk van wie of wat dan ook! Wat zullen hun gezinnen hier trots en blij mee zijn en wel bij varen!
Bovendien is dan het moment aangebroken dat Judy voor haar eigen medicatie kan gaan zorgen!
Bij deze willen we dan ook uit de grond van ons hart alle goede gevers bedanken, die door hun regelmatige bijdragen ervoor gezorgd hebben dat Judy al die tijd haar behandeling en medicijnen steeds op tijd kon krijgen en zij goed met haar ziekte heeft kunnen leven. We rekenen erop dat u per 1 april 2017 uw bijdrage voor de medicijnen kunt stoppen. We houden u op de hoogte.
 
 
Actie nieuwe “EETZAAL” voor de Lusekelo Primary School
In 2013 heeft Mr. Mutakula, het hoofd van de school een beroep gedaan op het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij wilde graag dat de kinderen op zijn school elke dag te eten zouden krijgen,
omdat ze met een gevulde maag beter kunnen leren. Zij aanvraag werd beloond en vanaf die tijd krijgen de kinderen (op dit moment 835 in totaal) elke dag een maaltijd die bestaat uit het voor Zambianen zo belangrijke nsjima (een soort van maispuree) met daarbij gekookte bonen (voor de zo noodzakelijke proteïne) In de maand betalen de ouders die dat kunnen, € 1 voor verse groenten. Het verstrekken van een maaltijd heeft als prettige
bijwerking dat de kinderen echt ook naar school komen!
 
 
 
 
 
 
Hoe organiseer je het koken in primitieve omstandigheden voor zoveel kinderen?
 
Om een “eetzaal” te bouwen hebben de ouders
“stenen” gemaakt op de traditionele manier. Deze
stenen worden in mallen gemaakt en in de zon
gedroogd. Ze zijn niet erg houdbaar, maar zo bouwt
men hier. Ook het dak werd op de traditionele wijze
vervaardigd van gras. Iedereen bouwt zo een eigen huis en zo bouwden ze samen de eetzaal.
Er werd een “kok” aangesteld. Hoe hij echt heet, weten we niet, maar omdat hij ooit in Kaapstad is geweest, noemt
iedereen hem mr. Capetown. Een bijzonder vriendelijke man. Hij begint ’s morgens vroeg met het koken. Als er genoeg is
voor een klas, dan mogen ze naar de eetzaal komen. Eerst worden de handen gewassen met “stromend” water. Dat moet, omdat men in Zambia met de handen eet.
“Stromend” betekent dat er een jerrycan met een kraantje op een tafel wordt geplaatst met water uit de
pomp. De een houdt het kraantje open en de ander wast de handen onder het straaltje. Daarna gaan ze
langs bij mr. Capetown, die vervolgens hun zelf meegebrachte borden volschept. Als de voorraad op
is, begint de kok opnieuw te koken voor de volgende
klas. Dat gaat zo de hele dag door, tot alle kinderen
gegeten hebben.
 
 
 
 
 
 
Nieuwe eetzaal nodig
Nu, na 3 jaar weer en wind begint de eetzaal aardig op een bouwval te lijken. Het is nu regentijd en de kinderen kunnen niet meer droog zitten.
Geld voor een betere bouwstijl kunnen de ouders niet bijeenbrengen.
Daarom hebben wij na een verzoek van de school, besloten om een actie te houden om het geld voor een nieuwe eetzaal bij elkaar te brengen.
Deze wordt dan gebouwd van echte stenen en krijgt een golfplaten dak.
De geraamde kosten hiervoor liggen, afhankelijk van de koers, tussen de € 4000 en € 5000.
De eerste € 2000 zijn al bij elkaar gespaard door giften van een kerkelijke actie en bewoners van Zorgcentrum Godelinde, beide in Bussum en de
firma Derkx Bouwadvies in Bergschenhoek.
Helpt u ons mee om deze klus af te maken?
 
 
 
 
 
 
 
 
We wensen u allen van harte prettige feestdagen en een vredig 2017 toe!
 
Stichting Lusekelo Zambia
IBAN: NL87 RABO 0383 7852 94 Bussum
Voorzitter Eustuce Makumbe, Penningmeester Claudia de Raadt, Secretariaat Marjan Sluiter,
Loosdrechtseweg 193 1215 JT Hilversum tel: 035-7723107 e-mail marjansluiter@kpnmail.nl
ANBI-erkenning
 

 


 

Hier vindt u eerdere nieuwsbrieven in PDF formaat.

Nieuwsbrief 2018

Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief 2014

Nieuwsbrief 2013

Nieuwsbrief 2012

Nieuwsbrief 2011

Nieuwsbrief 2010

 

BB